Ανοίγω / Κατεβάζω / Τυπώνω το 12ο (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ) κεφάλαιο του βιβλίου

ENGLISH MULTIBOOK Basic level 1 by John Mavrikakis

Basic Level 1 Unit 12 (PDF)

 

Διαβάζω στο έντυπο ή στην οθόνη.

Γράφω στο έντυπο ή στο τετράδιο μου

τις λύσεις που θεωρώ σωστές. (iStudy, iWrite).

Επαληθεύω / Διορθώνω το γραπτό μου, συγκρίνοντας

με τις σωστές λύσεις και την απόδοση τους. (iCheck, iTranslate).

Ακούω και Επαναλαμβάνω 2 φορές τις σωστές λύσεις. (iListen, iSpeak)

unit12-grammar

unit12-exercise12a

 unit12-exercise12b

unit12-exercise12c

unit12-exercise12d

unit12-exercise12e

unit12-exercise12f

 

Τέλος του 12ου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) κεφάλαιου από το Basic level 1.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ Basic level 2.

...

 

Εδώ βλέπω τα περιεχόμενα όλων των πολυβιβλίων της σειράς.